เครือข่ายทั่วโลก

รากฐานจากญี่ปุ่น สู่ประสิทธิภาพระดับสากล

จากจุดกำเนิดในโอซาก้าในปี 1932 เราเติบโตอย่างมั่นคงจากการผสมผสานระหว่างรากฐานความเป็นญี่ปุ่น กับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากเครือข่ายนานาประเทศของเรา และด้วยฐานการผลิตทั่วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ทำให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นด้านวิศวกรรมให้แก่ลูกค้าทั่วโลกได้

Sunstar Engineering Europe GmbH
Emil Fischer Straße 1 86641 Rain am Lech, Deutschland
Tel. +49 9090 57492 0

Sunstar Engineering Europe GmbH – Italian Branch
Via Luciano Manara, 2, 20812 Limbiate, MB, Italy
Tel. +39 02 97075699