เครือข่ายทั่วโลก

รากฐานจากญี่ปุ่น สู่ประสิทธิภาพระดับสากล

จากจุดกำเนิดในโอซาก้าในปี 1932 เราเติบโตอย่างมั่นคงจากการผสมผสานระหว่างรากฐานความเป็นญี่ปุ่น กับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากเครือข่ายนานาประเทศของเรา และด้วยฐานการผลิตทั่วทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ทำให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นด้านวิศวกรรมให้แก่ลูกค้าทั่วโลกได้

Sunstar Engineering Americas Inc. (เคมีภัณฑ์)
85 S. Pioneer Blvd, Springboro, OH 45066, U.S.A.
Tel. +1 937 746 8575
Sunstar Engineering Americas Inc. (จักรยานยนต์)
700 Watkins Glen Drive, Franklin, OH 45005, U.S.A.
Tel. +1 937 743 9049