วิศวกรระบบอัตโนมัติ (Automation Engineer)

รับผิดชอบการทำงานของระบบอัตโนมัติในโรงงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพงาน และการลดต้นทุนการผลิต

ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและจัดเตรียม Jig & Fixture พร้อมอุปกรณ์การผลิต
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • นำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
 • เฝ้าติดตามและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น วิธีการทำงาน รอบเวลาการทำงาน มาตรฐานการปรับตั้งค่าเครื่องจักร เป็นต้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุในเอกสาร Procedure และ WI
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงาน และการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, CAD

  

ชื่อไม่ถูกต้อง
Please insert valid Captcha code

เมื่อคลิกที่ปุ่มส่งด้านล่างถือว่าคุณยินยอมให้ Sunstar รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาเยี่ยมชมหน้าความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม