หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต (Chief Production)

รับมอบแผนงานเพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้

ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีการผลิต หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
-ประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ด้านระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949
-ประสบการณ์การปรับปรุงสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย

https://main--sunstar-engineering--hlxsites.hlx.page/th/career/chief-production-form.json
เมื่อคลิกที่ปุ่มส่งด้านล่างถือว่าคุณยินยอมให้ Sunstar รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาเยี่ยมชมหน้าความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม